Werkwijze

Wat je kunt verwachten

Ik werk solo in mijn praktijk.
Dit betekent dat jullie voor de begeleiding van de zwangerschap, bij een normaal verloop, uitsluitend met mij te maken hebben. Een onderzoek uit 2008, naar solopraktijken binnen de verloskunde, toont aan dat hoe kleiner de praktijk is, hoe meer tevredenheid en hoe minder groot de kans is op een keizersnede, complicaties of kunstverlossingen.

Solopraktijk

Tegenwoordig bestaan de meeste verloskundigenpraktijken uit meer dan 1 verloskundige. Vaak zijn het grote groepspraktijken. Zoals gezegd werk ik solo. Dit zorgt ervoor dat ik jullie tijdens de zwangerschap goed leer kennen. Hierdoor kan ik de begeleiding beter afstemmen op jullie individuele behoeften. Ook leren jullie mij goed kennen en wordt gaandeweg duidelijk wat jullie van mij kunnen verwachten.
Ik nodig jullie uit om mee te denken over de invulling van de consulten en de begeleiding die ik bied.
Ik zal, ondanks de individuele invulling, erop toe zien dat alle relevante onderwerpen in de zwangerschap aan bod komen.

Alles is bespreekbaar, veel is mogelijk!

 

“When you change the way you view birth, the way you birth will change”

-Marie Mongan-

 

 

Hoe ziet een controle er uit?

Tijdens de zwangerschap voer ik controles uit, zoals het meten van de bloeddruk, het opvolgen van de groei en het beluisteren van het hartje van de baby. Indien nodig wordt er bloed/urineonderzoek verricht, of worden er extra controles m.b.v. echo’s uitgevoerd. Voor deze echo’s heb ik samenwerkingsafspraken met verschillende echocentra in de regio. Op basis van de persoonlijke gesprekken en alle genoemde controles kan ik inschatten of de zwangerschap normaal verloopt. Verder zal ik vragen beantwoorden en jullie voorzien van informatie passend bij de termijn van de zwangerschap.

Ik vind het een van mijn belangrijkste taken als verloskundige om jullie volledig te informeren. Alleen dan kunnen jullie weloverwogen keuzes en beslissingen maken. Alle beslissingen hangen samen met jullie persoonlijke behoefte en voorkeur. Er zijn geen “goed of fout” mogelijkheden. Wel is het belangrijk om beslissingen bewust te maken en niet omdat het zo hoort, omdat zus, moeder en grootmoeder het zo deden, omdat de buurvrouw het een goed plan vindt of omdat je het ergens op internet hebt gelezen.

Ik help jullie te navigeren in de keuzes, waarbij ik jullie informeer over de mogelijkheden, voordelen en nadelen. Dit vind ik belangrijk omdat jullie op die manier op een weloverwogen manier bezig kunnen zijn met de zwangerschap en de geboorte van jullie kind. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat jullie achteraf met meer voldoening terug zullen kijken op het hele proces omdat jullie zelf de controle in handen hebben kunnen houden.

Ruim de tijd

Ik denk dat het belangrijk is, tijd te hebben, voor elkaar, voor een goed gesprek, om elkaar te leren kennen en om je op je gemak te voelen en veilig om alles te bespreken waar je behoefte aan hebt. Daarom neem ik ruim de tijd voor jullie. Tijdens de controles, tijdens de bevalling, maar ook in het kraambed bestaat wat mij betreft geen haast.

  

Continue begeleiding bij bevalling

Als de bevalling zich aankondigt kunnen jullie op mij rekenen vanaf het moment dat jullie dit nodig vinden.
Met deze werkwijze wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan jullie ervaringen rondom zwangerschap en geboorte.
Deze ervaringen hebben invloed op jullie zelfvertrouwen, maar ook op jullie toekomst als man en vrouw / vader en moeder.

Spreekt mijn manier van werken jullie aan, je kunt je hier aanmelden, of contact opnemen via een van de manieren op deze pagina.

Zwart-wit Foto’s op pagina : Kim Booij
Kleurenfoto achtergrond en kindje: Tom Ruhs