Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan toch onjuistheden of onvolkomenheden bevatten. Verloskundigepraktijk Natuurlijk bij Jeanny kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Voor een persoonlijk advies adviseren ik je persoonlijk contact op te nemen met de mij. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht.
Verloskundigepraktijk Natuurlijk bij Jeanny raadt je aan om het privacy statement te lezen, zodat je kan nalezen hoe er wordt omgegaan  met jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.